LHC8003R – Bình nước giữ nhiệt Lock&Lock Mime Food Jar Tumbler 450ml bằng thép không gỉ – Màu đỏ

506.000