Bình đựng nước giữ nhiệt Lafonte 1.9L -3000174

514.000