Bình đựng nước uống giữ nhiệt Lafonte 1L-3000167

431.500