Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1800ml EL3128

1.475.000