Bình đựng thức ăn giữ nhiệt ELMICH 550ml EL3669

585.000