LHC1435PDA – Bình nước giữ nhiệt Cartoon (Panda) Kids Vacuum Bottle 550ml bằng thép không gỉ, hiệu Lock&Lock – màu đỏ

842.000