LHC3240BLK – Bình giữ nhiệt Lock&Lock Wannabe One Touch 450ml – Màu đen

567.000