LHC3233BRW – Bình giữ nhiệt Lock&Lock 370ml – Màu nâu

461.000