LHC3233GRY – Bình giữ nhiệt Lock&Lock Chubby 370ml – Màu xám

461.000