LHC4116B – Bình giữ nhiệt L&L Diamond bằng thép không gỉ 300ml- Màu đen

549.000