LHC4116R – Bình giữ nhiệt L&L Diamond bằng thép không gỉ 300ml- Màu đỏ

549.000