LHC4121R – Bình giữ nhiệt Knob tumbler, màu đỏ 400ml

567.000