LHC4121BR – Bình giữ nhiệt Knob tumbler, màu nâu400ml

567.000