Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL3129

1.315.000