Bình đựng thức ăn giữ nhiệt ELMICH 800ml EL3671

675.000