Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1800ml EL3144

1.135.000