Bình GN Stanley 0.47L màu xanh 100101228006

883.500