LHC3240WHT – Bình giữ nhiệt Lock&Lock Wannabe One Touch 450ml – Màu trắng

567.000