LHC3240GRY – Bình giữ nhiệt Lock&Lock Wannabe One Touch 450ml – Màu xám

567.000