LHC4119S- Bình giữ nhiệt L&L Line bằng thép không gỉ 400ml- Màu stainless

583.000