LHC4131IVY – Bình giữ nhiệt Lock&Lock Feather Light Ring Vacuum Tumbler 450ml – Màu ngà

545.000