LHC1444STS-Bình đựng cà phê PENGUIN bằng thép không gỉ 1.0L – Màu Stainless

781.000